<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d34349568\x26blogName\x3dmacam-macam-software/free+download\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://macam-rojak-softwarefree-download.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://macam-rojak-softwarefree-download.blogspot.com/\x26vt\x3d7944758120917243322', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

 

free Download,software,games,Handphone App/games Dan Macam-macam lagi

Google


WinZip v10.0 Build 6698Download

posted by Abu71 @ 21:35, ,
WinRAR 3.61 Final


WinRAR adalah seorang pengurus arkib berkuasa. Ia boleh sandar data anda dan mengurangkan saiz emel lampiran, menyahmampat RAR, Zipper dan lain menfailkan dimuat turun dari Internet dan mewujudkan arkib baru di RAR dan format fail ZIP.

Download

posted by Abu71 @ 21:02, ,
Ducati World Championship


Superbikes Ducati Yang Hebat.

Download.

posted by Abu71 @ 20:59, ,
Permainan Telepon - GameLoft Full - All Pack Update


LIST OF THE GAMES :ASPHALT URBAN GTA-APHALT URBAN GT 2-KING KONG-PRINCE OF PERSIA THE TWO THRONES-PRINCE OF PERSIA WARRIOR WITHIN-PRINCE OF PERSIA HAREM ADVENTURES-PRINCE OF PERSIA SANDS OF TIME-MIDNIGHT HOLD EM POKER-MIDNIGHT BOWLING-MIDNIGHT POOL-REAL FOOTBALL 2004-GAMELOFT SOLITAIRE-PLATINIUM SOLITAIRE-FOOTBALL TRIVIA-XIII-GULOS TALEREAL- FOOTBALL 2005-1000 WORDS-RAINBOW SIX LOCKDOWN-MIGHT AND MAGIC-BLOCK BREAKER CHRISTMAS-BLOCK BREAKER DELUXE-MARCEL DESSIALLY-BACKGAMMON-Dan............................Banyak lagi..

Download

posted by Abu71 @ 20:55, ,
GTR 2 Games


Perlumbaan yang tak jemu anda mainkan.

Download

posted by Abu71 @ 20:53, ,
Super Tv


Mengapa membayar lebih sebulan sehingga $90.00 untuk perkhidmatan Kabel atau Televisyen Satelit ? Muat Turun lebih satu Tv sekarang! HBO,CNN,ESPN dan banyak lagi.Tv Di Komputer Anda.

Download

posted by Abu71 @ 18:43, ,
Majalah Penthouse - August 2006


Download-Jika Mahu.

posted by Abu71 @ 18:02, ,
Sony Ericsson Themes Creator


Siapa yang punya impian untuk membuat sesuatu dengan tangannya sendiri,cubalah program ini untuk membuatkan telepon anda kelihatan sensasi.Dengan theme anda sendiri.

Download

posted by Abu71 @ 17:48, ,